Contact Us  
 начало > теми > тайвански въпрос
Какво е основанието да се казва, че "придържането към принципа една държава, две системи" е база и предпоставка за мирното обединяване?
2004-11-26

 

От много години обменът в икономическата, културната и други сфери между двете страни на Тайванския пролив е често явление, но в политически план отношенията между двете страни се намират в задънена улица. Основната причина е, че тайванската власт се отказва от принципа за един Китай и създаде "два Китая" или "един Китай и един Тайван". В речта си президентът на КНР г-н Дзян Дзъмин, акцентира необходимостта от придържане към принципа за един Китай. Това е от съдбоносно значение за успешното развитие на отношенията между двете страни на Тайванския пролив и за  осъществяването на обединението. Възможно е да съществуват различни виждания и интерпретации за политическото значение и съдържание на принципа "един Китай", но фундаменталният въпрос се състои в необходимостта да се придържаме към твърдението, че съществува само един Китай в света, Тайван е част от Китай, суверенитетът и териториалната цялост на Китай не могат да бъдат накърнявани. Тайванският въпрос е чисто вътрешна работа на Китай, Китай трябва да бъде обединен. Ако от една страна се казва, че Китай трябва да бъде обединен, а от друга страна активно се работи за приемането на Тайван в ООН и за "двойно признаване", то това на практика представлява опит да се откъсне Тайван от китайската територия, което е отказ от принципа за един Китай и акт за създаване на "два Китая" или "един Китай и един Тайван".

Suggest To A Friend
  Print