Contact Us  
 начало > теми
Брифинг
2017-05-12
 

Първо, относно инициативата „Един пояс, един път"

През 2013 година,китайският президент Си Дзипин инициира съвместно изграждане на  „Икономическия пояс, по пътя на коприната" и "Морския път на коприната на 21-ви век"(наричан по-надолу „Един пояс, един път" ),имащи за цел преливане в нова динамика за насърчаване на общото развитие,преодоляване на кризата, силно възстановяване, както и устойчивото развитие на глобалната икономика след засилване на международното сътрудничество,скрепване на национални стратегии за развитие,реализиране на взаимна допълнителност,стимулиране на общото развитиеи.

Минавайки през двата континта на Европа и Азия, инициативата "Един пояс, един път",свързва Азиатско-тихоокеанския икономически кръг и Европейския икономически кръг. Регионът обхваща население от около четири милиарда и шестстотин милиона ,икономическия обем възлиза на 21 трилиона долара,съответно отчетено 63% и 29% от тези на глобалния мащаб. Икономическата структура на държавите по пътя на коприната, ресурсните резерви и търговските структури имат свои собствени характеристики,налице е силна взаимна допълнителност в икономическата и инвестиционната структура.

Общите интереси на регионалното сътрудничество на инициативата "Един пояс, един път" е отправна точка за вземане на решения,придържаща се към принципи за съвемстното обсъждане, съвместно изграждане, споделяне на  изгодите,чрез задълбочаване на комуникация на политки между страните, свързване на удобства, безпрепятствeност търговия, финансова интеграция, връзки между хората,споделяне на дивидентите от развитието и реформите в Китай ,насърчаване на диалога и сътрудничествто между държавите по пътя на коприната, създаване на по-равномерно и балансирано глобално партньорство за развитие, солидна основа за дългосрочно устойчиво развитие на световната икономика.

 „Един пояс, един път" не е затворена, егоистична система с цел лична печалба,а е отворена платформа за сътрудничество със значително голяма съвместимост,отговаря на общите нужди на страните по пътя на коприната, всяка страна, която споделя и желае да участва в тази инициатива, свободно може да се присъедини по всяко време, всички страни ще имат възможността да се развиват чрез тази инициатива. Китай е инициатор на  „Един пояс, един път",

Китай, пое водеща роля в създаването на Азиатската инфраструктурна инвестиционна банка(AIIB) Регистрираният капитал e $ 100 милиарда, от който Китай ще инжектира $ 50 млрд. След като Китай инвестра $ 40 милиарда във Фонда „Пътят на коприната" той се развива с бързи темпове и обемът му се очаква да достигне $ 400 милиарда догодина. От друга страна бързия икономически растеж на Китай ще даде нов тласък за  растеж на всичките партньори.

Очаква се през следващите 5 години, Китай да внесе стоки на стойност повече от $ 10 трилиона, мащабът на китайските инвестиции към чужбина ще бъде над $ 500 милиарда, ще има повече от 600 милиона туристи пътуващи зад граница. Всички държави са добре дошли на борда на експреса  на китайското икономическо развитие, също така приветства всички да участват в новия механизъм за глобалното управление с идеята за съвместно планиране,  отговорност и споделяне на резултатите. Това също е и отправна точка на инициирания от Китай форум на високо ниво за международно сътрудничество „Един пояс, един път"

През последните три годни, свързаното с „Един пояс, един път" сътрудничество се стимулира стабилно напред  и се ползва с широка подкрепа и активно участие. До момента  повече от 100 държави участват в проектите свързани с „Един пояс, един път", с над 40 други държави и международни организации Китай има подписани документите за сътрудничество относно инициативата "Един пояс, един път", постепенния напредък на редица големи проекти на двустранно и многостранно сътрудничество, достигнаха важни ранни резултати  Китайският експрес(CHINA RAILWAY EXPRESS) функционира, азиатската инфраструктурнна и инвестиционна банка оперира , Фонда „Пътя на коприната"  ускорява  инвестирането си в конкретни проекти.

 

Второ, относно форума на върха за международно сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път"

Форумът на върха  ще се проведе от 14-ти до 15-ти май в Пекин. Президентът Си Дзинпин ще присъства на съответните официални мероприятия на форума и ще изнесе главната реч. Форумът на върха, чиято тема е „Укрепване на международното сътрудничество, съвместно изграждане на "Един пояс, един път", реализиране на взаимно печелившо развитие се състои от три части: Церемония по откриването, кръгла маса и пленарно заседание на високо ниво. Пленарното заседание на високо равнище се фокусира върху укрепването на обмена и сътрудничеството между правителството, промишлеността и академичните институции,съсредоточаване по темите комуникация на политики, свързване на удобства, безпрепятсвеност на търговия, финансова интеграция и връзки между хората, паралена среща на тема  обмен между мозъчните трътсове ще се състоят  панели, които ще установи платформа за задълбочено обсъждане на представителите по съответните теми. Кръглата маса с участие на държавните лидери е фокусът на форума, на която ще се наблегне на следните две основни теми:първо, скрепване на политиките и стратегиите за развитие и задълбочаване на партньорствотовторо, насърчаване на взаимна свързаност и практическо сътрудничество, реализиране на интерактивно сътрудничество.

Чрез съвместните усилия на всички заинтересовани страни,подготовката по Форума напредва успешно.  Освен държавните и правителствените ръководители на 28-те държави ще присъстват официални лица, учени, предприемачи, медии и лица от други 110 държави, както и ръководители и представители на 61 международни организации. Като представител на Европейската комисия ще присъства заместник-председателят, Катайнен. Освен че ще присъства на пленарното заседание на високо ниво, той ще участва и в панела по темата  Свързване на удобства.

Завчера проведох официална среща с новия министър на икономиката, г-н Караниколов, той потвърди участието си на пленарното заседание. Форумът на върха е събитието на най-високо ниво  от 3 години насам, откакто инициативата е лансирана. Очакваме със съвместните усилия на всички страни,  да достигнем важни резултати в 3 области:

Първо, разширяване консенсуса за международно сътрудничество. Придържайки се  към целите и принципите на Харта на Организацията на обединените нации,мирно сътрудничество, отвореност и инклузивност, взаимно обучение, взаимна изгода и съвместно развитие, възприемайки развитие на икономиката, разширяване на заетостта, изкореняване на бедността, подобряване на жизнения стандарт на хората и опазване на околната среда като приоритети на международно сътрудничество, активно скрепвайки национални и регионални стратегии за развитие и програмите на глобалното развитие има за цел да допринесе за изграждането на Общността на споделеното бъдеще за човечеството със съвместното развитие, съвместен просперитет.

Второ, насърчаване на прагматичното сътрудничество в ключови области.  Консолидиране на възходящата тенденция на сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път", задълбочаване прагматичното сътрудничество в областа на свързаността на инфраструктурата, търговията, инвестициите, финансовата подкрепа, хуманитарен обмен и др., насърчаване на редица големи проекти и споразумения за сътрудничество, Проучване и излъчване на редица  средносрочни и дългосрочни мерки.

Трето, проектиране на визията за дългосрочно сътрудничество. В духа на равниправни консултации и вземайки предвид интересите на всички страни, ще се проучи създаването на механизма за дългосрочно сътрудничество. Чрез увеличаване действителните инвестиции, и разширяване на споделените интереси, ще се начертае план, отговярящ на интересите на всички страни.

 

Трето, относно участието на България в „Един пояс, един път"

България се намира на кръстопътя  на три континента,има благоприятно географско положение, уникални природни условия, разполага с богати селскостопански и туристически ресурси. Като страна членка на ЕС, България се ползва с удобството на европейската интеграция,всичко това представлява огромен потенциал за развитие. Традиционното приятелство между Китай и България има дълга история,за Китай, България е важна държава по пътя на коприната, двете страни имат силна допълнителност помежду за сътрудничество в различни области,всяка от страните има ясно сравнително предимство и двете страни имат силно желание за разширяване на сътрудничеството и повдигане на нивото и са  убедени в успеха на взаимноизгодното сътрудничество. По време на срещата на лидерите „16+1"  през 2015, Китай и България подписаха меморандум за разбирателство  относно общото изграждане на „Един пояс един път",Сътрудничеството между двете страни в механизма "16 + 1" напредва успешно.

Създаденият под ръководството на България Център за насърчаване на земеделското сътрудничество между Китай и държавите от централна и източна Европа започна да функционира,надявам се, че по време на форума на върха в Пекин, българската делегация  ще общува задълбочено с другите партньори, ще разшири идеите си и ще намери повече пресечни точки на общи интереси и сътрудничество. Също така се надявам, че приятелите от медиите, ще бърнат повече внимание върху форума,и чрез вашето представяне българските приятели от различни слоеве ще се запознаят с повече информация относно форума, нека да дадат предложения и съвети за по-добро скрепване на инициативата "Един пояс, един път" и националната стратегия за развитие на България, в интерес на икономическото развитие на България, на здравословното развитие на световната икономика и на по-справедливото и рационално глобално управление.

Suggest To A Friend
  Print