Contact Us  
 начало > теми > 'фалун гун’ въпрос
"Фалун Дафа" и еретичните идеи
2004-06-16Ли Хунджъ е проповядвал еретичните си идеи и заблуди при всеки удобен случай, и е включил тези абсурди в няколко книги, като “Джуан Фалун” и “Фалун Фуофа”. Тези книги са широко разпространени. Всички заблуди, споменати по-долу, които Ли Хунджъ непрекъснато е проповядвал на последователите си, са взети от книгите, които Ли и неговите най-близки последователи са написали, от аудио- и видеокасетите на неговите речи:


1.Разпространяването на теорията за “страшния съд” чрез изявления, че човечеството е достигнало до ръба на разрушението.

Ли Хунджъ често е казвал на аудиторията си: “Човешката раса е преживяла много разрушителни катастрофи!” ,“Следващата кастрофа – пълното разрушение – ще настъпи скоро. Това ще е разрушение както на формата, така и на духа, и ще е наистина ужасно.” В една своя реч той казва: “Моля, кажете на всички хора около себе си, че съвремието ни е близо до момента на изчезването на човешката раса. Този път ще излязат всички дяволи, според Шакямуни.” Казал на последователите си: “Аз открих, че човешката раса е преживяла 81 катастрофи в миналото, и след всяка са оцелявали само броени хора.” Той твърди, че: “Човечеството на тази планета е изправено пред жестока съдба. Планетата е трябвало да бъде напълно разрушена миналата година, според моите изчисления.” Той казал, че той самият е отложил унищожението с 30 години.


2.Проклинането на човешката раса и отношението към земята като към сметище

В проповедите си към практикуващите, Ли Хунджъ многократно им  е повтарял, че човечеството е ужасно. Той казва: “Ако се огледате наоколо, ще разберете, че светът на хората днес е много лош, наистина лош, пълен е с лоши хора.” И още: “Човешката раса като цяло деградира, навсякъде има дяволи.” По-нататък той обяснява гледната си точка така: “Човешката раса, развивайки се до днес, се е извратила и се е напълнила със зло. Поради това, боговете напълно са загубили доверието си в хората. Това е една от основните причини, поради които боговете вече не ги е грижа за хората.” Той също така казва на последователите си: “Родени сте на тази земя, не само за да сте хора. Вашата цел трябва да е да придобиете цялостно разбиране за света, както и за останалата част от вселената, за да избегнете заблуждението и да се върнете обратно в другия свят. Но някои хора не могат да направят това. В резултат, те трябва да се раждат на света отново и отново според законите на самсара, докато настъпи краят на света. Затова земята е преживяла много катастрофи.” Ли също така казва: “Обикновено лошите хора пропадат във вселената, пропадат до нейния център, който е земята. Следователно, земята служи като сметище на вселената.” Той допълва, че: “Онези, които са пропаднали до нивото на обикновени хора са обречени на унищожение.”


3.Отричането на съвременната наука и поощряване на последователите да избягват науката

Ли Хунджъ проповядва пред последователите на “Фалун Гун”: “Науката днес не е наука в истинския смисъл на думата..., защото човек никога не може да използва тази наука, за да вникне в големите мистерии на вселената.” И: “Човешката (наука) и техника не могат да достигнат високо ниво на познание... И въпреки това, ние, практикуващите (“Фалун Гун”- бел.прев.) можем, и Буда е учен на високо ниво.” “Човешката наука днес, de facto, се е развила на погрешна основа; разбирането й за вселената, човечеството и живота е напълно погрешно. Така, че ние ,последователите, никога не признаваме съвременната наука, смятаме, че тя греши.”


4.Твърдението, че единствено той и негoвият “Фалун Дафа” могат да спасят света

Ли Хунджъ многократно е заявявал пред последователите си, че: “Фалун Дафа” за първи път след Сътворението на света е посветил човешки същества в тайните на вселената (Закона на Буда), което е равносилно на осигуряване на стълба до Рая на хората.” Той казва: “В момента аз съм единственият човек на света, който може да проповядва традиционния Закон на Буда. Следователно, аз върша нещо, което никога преди не е било правено от нашите предци. Всъщност аз правя нещо, което никога преди не е правено от хора – проповядвам фундаменталния закон на вселената, това не може да прочетете в никоя книга, нито преди, нито сега, нито китайска, нито чуждестранна; това е фундаменталният закон на Буда.” Той също така казва на последователите си: “Аз съм тук, за да ви спася от този нещастен свят. Ако аз не мога да ви спася, никой друг не може.” “Съществуващото човешко общество е деградирало до краен предел. Значи, никой не го е грижа за вас, освен мен; другите само безучастно наблюдават вашето падение.” “Моите тела фа (очевидно той сам смята, че съществува в етъра) са толкова много, че не могат да се преброят. Следователно аз мога да се грижа за толкова хора, за колкото пожелая, може би дори за цялото човечество.”


5.Твърдението, че болестите са “кармично възмездие” и забраната на последователите да посещават лекари и да приемат лекарства

“Карма” е будистки термин, като цяло няма нито положителни, нито отрицателни конотации. Но Ли Хунджъ го използва, за да изрази концепцията си за изкупуване на грехове. Той проповядва, че: “Първопричината за всички болести и нещастия е “карма”.” Болестта идва от нещо като “поле, формирано от черна материя”. И продължава: “Карма е фундаменталната причина и основният източник на болести.”

“Раждането, остаряването, болестите и смъртта са предопределени. Те са кармично възмездие. Щом имаш дългове, трябва да ги изплатиш.” “Болестите са причинени от кармата. Ако човек не може да разсее кармата си, той никога няма да се излекува напълно от болестите си. Само чрез практикуването на “Фалун Гун” може да се разсее кармата. По никакъв друг начин не може.” Той също така казва: “Същността на болестите са проблемите от друг свят, които се отразяват в този свят. Например: ако патогенните бактерии живеят в друг свят, как може човек да се справи с тях? Така, че ние, практикуващите, не говорим за болести, защото те са резултат от кармата.” И още: “Онези, които са искрени последователи на “Фалун Гун” няма да се разболяват и няма да срещат опасности.” “Силата, която се постига чрез практикуването на “Фалун Гун” може автоматично да елиминира вирусите и кармата. Приемането на лекарства само потиска кармата и прави невъзможно прочистването на тялото; така, че лекарствата не могат да лекуват болести. Който премине тази бариера, ще стане супермен.”


6.Твърдението, че той има “тела фа”, и че е поставил “колела на закона” в стомасите на практикуващите

Ли Хунджъ заявил на практикуващите “Фалун Гун”: “Никой от вас, моите ученици, или учители от други школи Чигун, няма тела фа. Доколкото знам, аз съм единственият човек на света, който има тела фа.” “Аз притежавам безброй тела фа, които изглеждат точно като мен. Те са в друго измерение и могат да променят размерите си свободно и неограничено.” И продължава: “Аз съм основното тяло, но те (телата фа) могат да действат независимо. Те могат да се грижат за вас, да ви защитават, да ви помагат да практикувате и да правите други неща. Те всъщност са мои превъплъщения. По този начин аз мога да ви защитавам.” Ли Хунджъ добавя още: “Повечето ми тела фа са облечени с касая (будистка роба - бел.прев.) и имат къдрава синя коса, синя като сапфир.”

“Днес човешкото общество е изключително хаотично и мръсно.” – казва той на последователите си. – “Човешките същества са натоварени с твърде много карма и лоши мисли. Но аз мога да ви отърва от всичко това и да инсталирам във вас сияйните златни “колела на закона”, заедно с още много други неща, включени във “Фалун Гун”, така че да се усъвършенствате и  да очистите пълните си с омраза, мръсни тела... Това е рядък шанс, който никога не се е удавал на хора от  дълбока древност; вие сте  несравнимо щастливи, че ви се предоставя.”

Той казва: “Колелото на закона”, което инсталирам в стомаха на даден последовател, се върти 24 часа на ден. То автоматично му помага да практикува. С други думи, въпреки, че даден последовател не практикува през цялото време,  “колелото на закона” усъвършенства последователя постоянно.”


7.Изопачаването и омаловажаването на религията и твърдението, че “Фалун Дафа” е “ортодоксалният закон”

Под прикритието на “Закона на Буда”, Ли Хунджъ използва някои религиозни термини и изопачава Будизма. Еретичните му идеи са по същността си антирелигиозни. Ли Хунджъ нарича своя “Фалун Дафа” “най-висшият Закон на Буда” и “ортодоксален закон”  над всички религии.  За да накара последователите на “Фалун Гун” да повярват напълно във “Фалун Дафа” и да се подчиняват на еретичните доктрини на еретичния му култ, Ли Хунджъ забранява на последователите си да изповядват други религии. Той казва: “Съществуващите религии повече не могат да спасят хората от страданията им. Те не могат да си помогнат да се самоусъвършенствате и поради това не са духовни. Защо ще искате да опетнявате “Фалун Дафа”? Вие трябва да  отбягвате ниско духовните неща, защото те ще причинят объркване на тялото, което вие сте усъвършенствали или на нещата, които ще получите чрез практикуването на “Фалун Гун”. По този начин вие няма да можете да се завърнете у дома, а само ще подкопаете пътя на своя напредък.” И още: “Колкото до Будизма, християнството, юдаизма и някои други религии, признавам, че те са били ортодоксални религии в миналото. Но в настоящето и в това общество, когато концепциите на човечеството се осъвременяват, е невъзможно хората да разберат истинската концепция за натурата на човека чрез древните идеи... Не можем да разберем старите религии, и разбира се, вие не можете да повярвате в тях. Следователно, тях няма да ги е грижа за вас.” “Аз ви казвам това, защото ме е страх, че ще бъдете подведени от религии, които не могат да облекчат човешките страдания.”

Той също така казва, че: “Някои религии са се появили през този век. Не, не само през този век, през последните няколко века са се появили много религии. Повечето от тях са фалшиви.”

Лидерите на китайските религиозни кръгове подчертават, че Ли Хунджъ и неговият “Фалун Дафа” нямат нищо общо с религия, техните еретични идеи директно се противопоставят на религиозните доктрини, и следователно, са антирелигиозни.

 

Suggest To A Friend
  Print